MERGIME TARAKU

Mergime Taraku

Journalist

phone

+383 49 318 954

e-mail

tarakumergime15@gmail.com

address

Prishtinë, Kosovë

social media

mergimetarakuu

Mergime Taraku