Gresa Bakraqi

Gresa Bakraqi

phone

+383 49 790 094

e-mail

gresa.bakraqi@gmail.com

address

Pejë, Kosovë

social media

gresa.bakraqi

Gresa Bakraqi